بیت المال ...

بیت المال ...«گردان پشت میدون مین رسیده و زمین گیر شده بود. چند نفر رفتند معبر باز کنند. او هم رفت، 15 ساله بود. چند قدم که رفت، برگشت. یعنی ترسیده؟! خب! ترس هم داشت !

او اما، پوتین هایش را به یکی از بچه ها داد و گفت ؛ تازه از گردان گرفتم، حیفه! بیت الماله!... پابرهنه رفت!... راستی 3هزار میلیارد تومن چندتا پوتین میشه؟!»

پنج‌شنبه 14 مهر 1390 |  10:42 |  توسط : علیرضا |  چاپ |  بازدید :  مرتبه   |  5 نظر