فرهنگ لغت جدید ! طنز

کادو : برادر دوم


کاسه : برادر سوم


کافور : برادر چهارم


کامیون : برادر وسطی


کره حیوانی : بیچاره ناشنواست


باکتری : پ ن پ با قوری


بیگلی بیگلی:پدربزرگ بروسلی، بزرگ خاندان لی big lee‌


۱,۲,۴,۵,۶,… : کوسه


ادامه مطلب ....
جمعه 8 اردیبهشت 1391 |  12:07 |  توسط : علیرضا |  چاپ |  بازدید :  مرتبه   |  24 نظر